درباره مرکز مشاوره جامع نگر دکتر نکوئی

ایجاد یک سیستم اصولی و هدفمند آموزشی و پژوهشی، مستلزم یک رویکرد کاملاً علمی همراه با راهبردهای رسیدن به این هدف است. با توجه به تجربیات ارزنده‌ی حدود ۲۰ سال گذشته در موسسات آموشی معتبر (آینده سازان، راه اندیشه، اندیشه سازان و...)، مدارس مختلف دولتی و غیردولتی و آموزشگاه های معتبر و بازدید و تدریس در اغلب مدارس و آموزشگاه‌های کشور و شناسایی نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی مدارس و آموزشگاه‌ها در مقطع متوسطه و کنکور و نگاه محدود مشاوران و برنامه ریزان آموزشی که هرکدام فقط از یک یا دو منظر به فرآیند موفقیت تحصیلی اندیشیده‌اند، با عنایت خداوند متعال، مرکز مشاوره و برنامه ریزی دکتر نکوئی در سال ۱۳۷۵ بنا نهاده شد.

تماس با ما

تلفن:

۰۲۱-۲۲۶۴۵۴۱۲-۱۴